İsviçre Aile Ziyareti Vizesi Hakkında

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Vizesi başvuru işlemleri için hazırlanması gereken evraklar nelerdir?

 

Pasaport

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Schengen vize başvurularında kullanılacak olan pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin İsviçre seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.

 

İsviçre Schengen vize başvuru formu

İsviçre Aile Ziyareti Schengen vize başvuru sahibi tarafından doldurulacak olan İsviçre Schengen vize başvuru formu başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin İsviçre vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, ıslak imzalı olarak beyan edilmelidir.

NOT: İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak İsviçre Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır.

Biometrik Fotoğraf

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Schengen vize başvurularında kullanılacak fotoğraflar; 2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, İsviçre vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.

 

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İsviçre Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Finansal Durumu Gösterir Belgeler

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

İsviçre vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca İsviçre Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

 

İsviçre Aile Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe

İsviçre Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına İsviçre konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.   

İsviçre Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İsviçre’ ye gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

Kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi Emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Kişi Devlet Dairesi Çalışanı ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişi eğer, İsviçre seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

Vergi Levhası – İsviçre vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet Belgesi – İsviçre  Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin İmza sirküleri – İsviçre vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi – İsviçre Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

 

Kişinin çalıştığını gösterir belgeler

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

 

Seyahat amacını ve gidilecek ülkeyi destekleyen bilgi belgeleri

İsviçre vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İsviçre’ de konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. İsviçre vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

İsviçre dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin İsviçre ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.  

İsviçre Akraba Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin İsviçre seyahatinin içeriği ziyaret içerikli olması nedeni ile İsviçre Belediyesi onaylı Davetiye belgesi.

İsviçre vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı İsviçre seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

İsviçre vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin İsviçre’ de tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İsviçre’ de tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.

 

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

 İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vizesi başvurularında bulunacak kişinin İsviçre’ de kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

 

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi Emekli ise,

Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,

Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise,

Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,

Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi

Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.

Pasaport fotokopileri, İsviçre Aile Ziyareti vizesi başvuru işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri

 

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemleri için kullanılacak Taahhüt Belgesi hakkında

İsviçre Aile Ziyareti Vizesi için Taahhüt Belgesi hangi durumda talep edilir?

İsviçre’ye seyahatini Aile/Arkadaş Ziyareti amaçlı gerçekleştirecek kişilerin, İsviçre’deki tüm masraflarını karşılayacağını taahhüt eden sponsorları tarafından, İsviçre Konsolosluğu ‘na Taahhüt Belgesi sunmaları gerekir. İsviçre Konsolosluğu, başvuru için tüm evrakların sunulmasına rağmen ikna olmaması halinde İsviçre vizesinin verilme kararını Taahhüt Belgesi koşuluna bağlayabilir. Bu ve benzeri durumlar ile karşılaşılması halinde İsviçre Konsolosluğu, İsviçre’ye davet eden sponsorun Taahhüt Belgesini doldurmasını talep eder. Bu belge ile seyahatin sponsoru olan davet sahibi, Türkiye’den gelen misafirinin konaklama masraflarını (kaza, hastalık, geri dönüş vb) 30.000 CHF’ye kadar karşılayacağını taahhüt eder.
İsviçre Konsolosluğu, Taahhüt Belgesi’ni sadece İsviçre vatandaşları, Lichtenstein prensliği vatandaşları ya da her iki ülkede geçerli bir oturum/yerleşme iznine sahip yabancı ülke vatandaşlarına iletilmek üzere verir. 

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Vizesi başvuruları için Taahhüt Belgesi nasıl hazırlanır?

Davet edilen kişi tarafından Taahüt Belgesi’nin 1. ve 2. maddeleri okunaklı, siyah yada mavi tükenmez kalemle doldurmalıdır. İlgili kısımların doldurulduğu Taahhüt Belgesi, posta ya da faks aracılığıyla İsviçre’deki davet eden sponsor kişiye gönderilmeli ve seyahatin sponsoru olan kişiyi ilgilendiren bölümlerin doldurulmasından sonra belgenin yetkili kantonal ya da komunal makamlara iletmesi gereklidir. Yetkili makam tarafından incelenen belgenin sonucu merkezi göçmen bilgi sistemine girilerek, İsviçre Konsolosluğu’na bildirimi yapılır. İletilen bilginin sonucunda, İsviçre Konsolosluğu Aile Ziyareti Vizesi için nihai bir karara varır. 

İsviçre Konsolosluğu’na yapılan İsviçre Aile Ziyareti Vize başvurularının sonucu, hafta içi Pazartesi-Perşembe günleri arası, +90 212 283 12 93 no’lu telefondan, Saat:15:00-16:00 arası  öğrenilebilir. 

Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, İsviçre Konsolosluğu yeni bir randevu verecektir. Başvuru sahibi, randevu günü pasaport, seyahat sigortası ve uçak bileti rezervasyonu gibi evrakları, İsviçre Konsolosluğu’na sunmak üzere hazır bulundurmalıdır. 

NOT: İsviçre Konsolosluğu, başvurunun her aşamasında ek evrak talebinde bulunabilme hakkına sahiptir.

İsviçre Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: eda.admin.ch