İsviçre Turistik Vizesi Hakkında

İsviçre Konsolosluğu ve İsviçre Turistik Vize Gerekli Evraklar Hakkında

 

Pasaport

İsviçre Turistik Schengen Vize başvurularında geçerli kabul edilen pasaportta aranan özellikler; son 10 yıl içinde alınmış olması, İsviçre’ye planlanan seyahatten sonra en az 3 ay daha geçerlilik süresine ve en az 2 boş sayfaya  sahip olmasıdır.

Ayrıca, pasaportun 1-2-3-4. sayfalarının yanısıra pasaportun geçerliliğini gösteren sayfanın, son sayfanın ve vizelerin olduğu sayfaların fotokopileri de talep edilmektedir.

İsviçre Schengen Vize Başvuru Formu

İsviçre Turistik Schengen Vize işlemi için doldurulması gereken Vize Başvuru Formu;

Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca veya İngilizce dillerinden birinde, net ve eksiksiz bir şekilde, büyük harflerle yanıtlanması ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.

Biometrik Fotoğraf

İsviçre Turistik Schengen Vize başvurularında kabul edilen biometrik fotoğrafın standartları; 2 adet, 3,5 cm x 4,5 cm ölçülerinde, İsviçre Turistik Vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.

Dine sebepler haricinde başı örten şapka, bere gibi aksesuarlar kullanılmamalı, yüz hatlarının tamamı başörtüsü tarafından gölgelenmeyecek şekilde görünür olmalıdır.

 

Finansal Geliri Belgeleyen Evraklar

İsviçre Konsolosluğu, vize başvuru sahibinin İsviçre seyahatinin masraflarını karşılayacak yeterli maddi imkana sahip olduğuna dair belgeleri; şahsi banka hesabında EURO/TL veya USD karşılığı olarak görmelidir.

İsviçre Turistik Vize işlemleri için başvuru sahibinin son 3 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü; bankanın imzası,  kaşesi ve  Bankanın İmza Sirküleri ile birlikte.

İsviçre Turistik Vize işleminde bulunacak kişi bir yere bağlı çalışıyorsa; son 3 aylık maaş bordrolarının aslı, bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe atılarak, ıslak imzalı olarak sunulmalıdır.

Ayrıca, İsviçre Turistik Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.

 

Mesleki Durumu Belirleyen Resmi Belgeler

İsviçre Turistik Vize başvuru işleminde bulunacak kişilerin bağlı bulundukları Kurum/Şirkette çalıştıklarını gösterir resmi belgelerin orijinalleri; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü

İsviçre Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Kurum/Şirket İzin Onay Belgesi - çalışanın ne zaman çalışmaya başladığı, maaşı, pozisyonu, izinli olduğu tarihler ve işe devam taahhüdünü içermelidir. Belgede, kurum/şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır. Varsa, bağlı bulunduğu kurumdan Görev Kimlik Kartı’nın aslı.

İsviçre Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; Şirketin antetli kağıdına, şirketin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu açıklayan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli.

İsviçre Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi Öğrenci ise; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi aslı. Seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tam tekmili vukuatlı nüfus kayıt örneği.

İsviçre Turistik Vize başvurusunda bulunan Öğrenci reşit değil ise; anne ve babadan noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname)   

İsviçre Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi Çiftçi ise;  Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi .

İsviçre Turistik Vize başvurusunda bulunan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir. 

 

İsviçre Turistik Vize işlemi için başvuru sahibinin veya sponsor olan kişinin bağlı bulunduğu şirkete ait kurumsal kimliğini ibraz eden resmi belgeler:

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- İsviçre Turistik Vize işleminde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliğini göstermesi bakımından önemlidir.

İmza Sirküleri fotokopisi- İsviçre Turistik Vize işleminde bulunan kişinin çalıştığı şirkette imza yetkisi olan kişilerin ibraz edildiği bu evrakın sunulması zorunludur.

Vergi Levhası fotokopisi - şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.

Ticaret Odası Kaydı fotokopisi-  3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir.

 

Seyahat Planını Destekleyici Belgeler

İsviçre  Turistik Vize işlemlerinde başvuru sahiplerinin İsviçre’ye ulaşım ve orada  konaklamaya ait rezervasyon bilgileri; Uçak bileti rezervasyonu- gidiş-dönüş bilet rezervasyonunun fotokopisi, seyahat tarihlerini desteklemelidir. Otel rezervasyonu - seyahat edecek kişinin adına ve seyahat tarihlerine uygun  düzenlenmiş olduğu görülmelidir.

Veya, özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: İsviçre Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, İsviçre seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Seyahat Sağlık Sigortası

İsviçre Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi; İsviçre’de kalış süresini kapsayan,  tüm schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

 

İsviçre Konsolosluğu, İsviçre Turistik Vizesi Hakkında

Yabancı ülkelere yapılacak kısa süreli, turistik içerikli seyahatler için eğer vatandaşı olunan ülke ve seyahat edilrcek ülke arasında bulunan herhangi bir vize muafiyeti anlaşması yok ise o ülkeye gerçekleştirilecek seyahatler için turistik vize kategorisine başvuruda bulunması gerekmektedir. 

İsviçre seyahatiniz kısa bir süreye tekabül ediyor ve seyhatinizin içeriği davetiye, ticari bir amaç ve ziyaret gibi içeriklerinden oluşmuyorsa İsviçre turist vizesi başvurularında bulunulmalıdır. Fuar, toplantı, seminer gibi içerikler ise İsviçre ticari vize kapsamına girmektedir.

 

İsviçre Konsolosluğu, İsviçre Turistik Vize Başvuru

İsviçre turist vizesi başvuruları, İsviçre Konsolosluğu’nun belirlediği önceliklere göre evrakların eksiksiz ve doğru şekilde toparlanıp organize edilmesiyle başlayacak bir süreçtir.

İsviçre turistik vize başvuruları için gerekli evraklar doğru ve eksiksizi bir şekilde hazırlanmalı, İsviçre vize başvuru formu eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgilerle doldurulmalı ve vize başvuru evraklarında bean edilecek bilgilerinizi desteklemelidir. İsviçre vize başvuru formu olmadan yapacak olduğunuz başvuruları ise kabul edilmeyecektir.

İsviçre turistik vize başvurularında son 10 yıl içerisinde alınmış ve isviçre seyahat dönüşü sonrası en az 6 ay geçerli pasaportların kullanılması zorunludur. 10 yıldan daha eski, deforme olmuş, vize basım işlemleri için en az 2 boş sayfası bulunmayan pasaportlarla gerçekleştirilecek başvurular ise kabul edilmeyecektir.

Ayrıca İsviçre Konsolosluğu doğrudan yapılacak turistik İsviçre vizesi başvurularını ve kısa süreli İsviçre vizesi başvurularını kabul etmemektedir. İsviçre kısa süreli vize başvuruları (C Tipi) İsviçre Konsolosluğu/Elçiliği tarafından yetkilendirilmiş İsviçre vize başvuru merkezi olan TLS Contact veya TLS Contact tarafından akredite edilmiş turizm ve seyahat acentelarına vize başvuruları gerçekleştirilmelidir. 24 Eylül 2014 tarihinden itibaren tüm schengen üye ülkeleri VİS (biometrik bilgi sistemi kaydına geçmiş bulunmaktadır. 24 Eylül 2014 tarihinden itibaren Schengen üye ülkeleri için vize başvurularından bulunacak kimseler TLS İsviçre vize başvuru merkezinde biyometrik bilgilerin ibraz edilmesi için hazır bulunmaları mecburidir. 

İsviçre Konsolosluğu, İsviçre Turistik Vize Başvuru Formu

İsviçre Konsolosluğu, vize başvuru işlemlerinde bulunan başvuru sahipleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek istemektedir. İsviçre Schengen vize başvuru formu eksiksiz, gerçeğe uygun ve vize başvuru evraklarında bulunan bilgilerinizi destekleyecek şekilde doldurulması gerekirken, vize başvuru formu İsviçre turist vizesi talebinizde bulunduğunuzun resmi göstergesidir. Aynı zamanda başvuru formu,  vize başvurunuz tanınması, işleme konulmasına dair içeriği de kapsamaktadır.

İsviçre Konsolosluğu, İsviçre Turistik Vize İşlemleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İsviçre turist vize işlemleri için son 10 yıl içerisinde alınmış ve en az 2 boş sayfası olan pasaportlarla vize başvuru işlemlerinde bulunulmalıdır. Yıpranmış, hasar görmüş ve 10 yıldan daha eski pasaportlarla yapılacak olan vize başvuruları ise İsviçre Konsolosluğu ve İsviçre vize başvuru merkezleri tarafından kabul edilmeyecektir.

İsviçre vize başvruu sahibinin geçerli İsviçre turistik vize ile İsviçre çalışma imkânınız bulunmamaktadır. Kişi bu ve benzeri eylemler de bulunması halinde cezai uygulamalar ile karşılaşacaktır.

İsviçre turistik Schengen vize başvuruları için İsviçre otellerinden kişinin seyahat süresini kapsayan otel rezervasyonu yapılması gerekmekte ve İsviçre Schengen vize başvuru formu, İsviçre vizesi için sunulacak belgelerde ibraz edilen bilgileri desteklemesi göz önünde bulundurulmalıdır.

 

İsviçre Konsolosluğu, İsviçre Turistik Vize Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

İsviçre Konsolosluğu, İsviçre Turist Vizesi Almak Zor mu?

İsviçre turist vizesi, İsviçre vize uyum koşullarının yerine getirilmesi halinde alınması zor olmayan bir vizedir. İsviçre bir schengen ülkesi olması sebebiyle kapsamlı bir şekilde başvuru sahibi hakkında bilgi edinmek isterken çok sayıda gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde toparlanılması gerekecektir. İsviçre vize uyum koşullarını ve İsviçre Turistik Schengen vizesi için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde organize ederek İsviçre vizesini edinebilirsiniz.

İsviçre Konsolosluğu, İsviçre Vizesi Kalktı mı?

TC Pasaport sahibi kişiler için İsviçre’ye vizesiz seyahat edebilme imkanı bulunmamaktadır. İsviçre seyahatinde bulunacak Türkiye vatandaşları İsviçre vize işlemlerinde bulunmaları gerekmektedir. TC Resmi pasaport sahipleri (Yeşil, Gri, Siyah Pasaport) ise 180 gün içerisinde 90 ikamet günü süresini ihlal etmeme koşulu ile İsviçre vize işlemlerinde bulunmalarına gerek yoktur. 

İsviçre Konsolosluğu, İsviçre Turistik Vize Süresi Ne Kadar?

İsviçre Schengen Turistik Vize Süresi (C Tipi) kişiye maksimum 90 ikamet günü olarak ibraz edilmemektedir. Ancak ilk schengen vize başvurularında bulunacak kişiler için 90 ikamet günü olanağı tanıyan vize süresini kapsayan geçerli vize alınması istisnai durumlar dışında mümkün değildir. Schengen vizesi; başvuru sahibinin schengen vize ihlalinde bulunmaması ve seyahat edilecek ülkeye seyahat gerekçesini geçerli bir nedenle ispat etmesi durumunda kişiye ilk schengen vize başvurusunda uzun süreli schengen vizesi ibraz edilebilecektir. isviçre schengen vize başvuruları hakkında verilecek kararlar İsviçre Başkonsolosluğun yetkisi dahilindedir. isviçre vize başvuru merkezi TLS Contact ve İsviçre vize işlemleri üzerine hizmet vermekte olan turizm ve seyahat acentalarının İsviçre vize sonuçlarına ve sonuçlanma sürelerine müdahale etme hakkı bulunmaz.

Bu web sitesinde aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com’a ait görünüyor. İsviçre Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

Knight SP, Google optimizasyonu yöntemlerini kullanarak farklı alan adları edinmekte ve bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile turizm, seyahat, danışma vb. şirketlere reklam alanı sağlayarak stratejik partnerlik yapmaktadır. İsvicrebilgi.com web sitesinin, İsviçre Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği ile hiçbir alakası olmadığı gibi içindeki bilgilerin de resmi bir dayanağı yoktur. İçeriklerde vize uzmanlarının tecrübelerinden yola çıkılarak site ziyaretçilerinin yararına olacak şekilde doğru yönlendirme yapmak amacı güdülmektedir. Doğru olmayan bilgileri bildirmek veya bilgi güncellemesi yapmak için lütfen info@knightsp.com adresine yazınız. Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır ve bazı durumlarda ilgili konsoloslukla bizzat iletişime geçilerek teyit edilmeleri gerekmektedir.

 

İsviçre Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: eda.admin.ch