İsviçre Aile Birleşimi Vizesi

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi, İsviçre'de yaşayan aile bireyinin ya da eşin yanına yerleşmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruda bulunması gereken bir vizedir. Aile birleşimi vizesi sayesinde, İsviçre'de yaşayan kişi, reşit olmayan çocuklarını da yanına alabilmektedir. Bu konu hakkında dikkat edilmesi gereken unsur, kişi aile bireyinin yanına İsviçre'ye gittikten sonra, o kişiyle birlikte yaşamalıdır. Aksi takdirde aile birleşimi vizesi geçersiz sayılmaktadır. Bu vize, İsviçre Ulusal Vizesi sayıldığından, direkt olarak İsviçre Konsolosluğu vize başvurusu yapılmalıdır. Aracı kurumlar vasıtasıyla aile birleşimi vizesi başvurusu yapmak mümkün değildir.

Yapılacak aile birleşimi, başvuru tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde gerçekleştiriliyor olmalıdır. 12 yaş ve altındaki çocuklar için bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir. İsviçre aile birleşimi sonrasında eğer ailenin bir arada yaşamaması için geçerli bir sebep gerçekleşirse (boşanma gibi), bireylerin ayrı yaşaması, vize üzerinde olumsuz bir etki yaratmamaktadır.

İsviçre'de Oturum İzni Olan Yabancı Ülke Vatandaşları

İsviçre'de yaşamını sürdüren ve geçerli bir oturum izni sahibi olan 3. Ülke vatandaşları da aile bireyleri için İsviçre aile birleşimi vizesi başvurusunda bulunabilmektedir. Bu durum, oturum izni kategorisine göre değişiklik göstermektedir.

Oturum İzni C Sahipleri

Eğer kişi C kategori oturum izniyle İsviçre'de bulunuyorsa, eşini ve reşit olmayan çocuklarını yanına almak için aile birleşimi vizesine başvurabilir. Şayet başvuru onaylanırsa, aile birleşimiyle İsviçre'ye seyahat edecek kişilerin oturum izinleri B kategorisinden olacaktır.İsviçre oturum izni B kategorisine ait olsa dahi, yanına gidilen C oturum izinli aile bireyinin oturum hakkı süresi kadar izin sahibi olunacaktır.

Oturum İzni B Sahipleri

İsviçre aile birleşimi için başvuru yapan oturum izni B sahiplerinin başvuruları, kanton görevlileri tarafından değerlendirilir ve onay alıp alamayacağı, Yabancı Yurttaşlık Kanunu gereklilikleri yerine getirildiği takdirde, kanton görevlilerinin elindedir.

Sığınmacılar

Mülteciler, resmi olarak geçerli olunması durumunda, ailelerini İsviçre'ye yerleşmek maksadıyla çağırabilirler. F izni sahibi mülteciler, ailelerini ve çocuklarını yanlarına alabilmek için 3 yıl beklemek zorundalardır. Bunun yanı sıra sığınmacılarsa, aile birleşimi maksadıyla eş ve çocuklarını davet edemezler.

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Aşağıda belirtilen İsviçre vizesi için gerekli evraklar 2023 yılına göre düzenlenmiş olup, belgelerin orijinalleri ve fotokopileri birlikte ibraz edilmelidir.

Başvuru Sahibi İçin

 • İsviçre Vize Başvuru Formu
 • Pasaport
 • 4 Adet Fotoğraf (Biyometrik)
 • Uluslararası Evlilik Kaydı (Eğer evlilik başa ülkede gerçekleşmişse)
 • T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Tam Tekmil Nüfus Kaydı
 • İkametgah Belgesi

İsviçre'de Yaşayan Birey İçin

 • İkametgah Belgesi
 • Kimlik Bilgileri
 • Banka Hesap Dökümü
 • Maaş Bordrosu

Bunların dışında, her iki eşten de şayet varsa daha önceki evliliklerini gösterir belge, çocuklar hakkında bilgileri gösterir belgeler ve her iki eşe ait sağlık sigortası belgeleri ibraz edilmelidir.

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi İle Bağımsız Oturma

İsviçre aile birleşimiyle ülkeye yerleştikten sonra, bazı şartlar dışında bireylerin bağımsız yaşaması mümkün değildir. Fakat bazı istisnai durumlar bunu mümkün kılabilir. Şayet evlilik 3 yıldan fazla sürmüşse, bağımsız oturum izni için başvuruda bulunabilir. Aynı durum, boşanmada da geçerlidir. Eğer yanına yerleşilen eş vefat etmişse, aile içi şiddet gibi negatif durumlara maruz kalınıyorsa bağımsız oturum hakkı için başvuru yapılabilir.

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi Onay Süresi

İsviçre aile birleşimi başvurusu süreci, İsviçre Konsolosluğu vize departmanı tarafından yönetilir. Başvuru yapan kişilerin güncel durumu, konsolosluğun iş yoğunluğu, başvurunun resmi tatil günlerine denk gelmesi gibi durumlar onay süresini uzatabilmektedir. Aynı zamanda başvuru için sunulan evraklarda yetersiz bilgi görülmesi halinde ek belge talep edilebilir ve bu da sonuçlanma süresini negatif yöne etkiler. Aile birleşimi başvuruları için belirtilen ortalama bir süre yoktur. Şartlar uygunsa birkaç haftada sonuç alınırken, bazen bu süre aylar alabilir.

İsviçre Aile Birleşimi Vizesi Reddi

İsviçre Konsolosluğu vize başvurularını bazı durumlarda kabul etmeyebilir. Eğer başvuru sahibinin adli sicil kaydı temiz değilse, İsviçre'de kalınacak sürede gösterilecek yaşam standartları konsolosluğun istediği kriterlere uymuyorsa, yanına gidilecek eş maaş bordrosu sunamıyorsa İsviçre aile birleşimi başvurusu reddedilebilir. Bu duruma ek olarak, evliliğin sahte olduğuna dair bir şüphe duyulduysa, konsolosluk yetkilileri İsviçre aile birleşimi vizesi başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.