İsviçre Aile Ziyareti Vizesi Hakkında

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Vizesi başvuru işlemleri için hazırlanması gereken evraklar nelerdir?

 

Pasaport

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Schengen vize başvurularında kullanılacak olan pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin İsviçre seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.

 

İsviçre Schengen vize başvuru formu

İsviçre Aile Ziyareti Schengen vize başvuru sahibi tarafından doldurulacak olan İsviçre Schengen vize başvuru formu başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin İsviçre vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, ıslak imzalı olarak beyan edilmelidir.

NOT: İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak İsviçre Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır.

Biometrik Fotoğraf

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Schengen vize başvurularında kullanılacak fotoğraflar; 2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, İsviçre vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.

 

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İsviçre Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Finansal Durumu Gösterir Belgeler

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

İsviçre vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca İsviçre Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

 

İsviçre Aile Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe

İsviçre Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına İsviçre konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.   

İsviçre Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İsviçre’ ye gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

Kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi Emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Kişi Devlet Dairesi Çalışanı ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişi eğer, İsviçre seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

Vergi Levhası – İsviçre vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet Belgesi – İsviçre  Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin İmza sirküleri – İsviçre vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi – İsviçre Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

 

Kişinin çalıştığını gösterir belgeler

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

 

Seyahat amacını ve gidilecek ülkeyi destekleyen bilgi belgeleri

İsviçre vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İsviçre’ de konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. İsviçre vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

İsviçre dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin İsviçre ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.  

İsviçre Akraba Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin İsviçre seyahatinin içeriği ziyaret içerikli olması nedeni ile İsviçre Belediyesi onaylı Davetiye belgesi.

İsviçre vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı İsviçre seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

İsviçre vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin İsviçre’ de tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İsviçre’ de tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.

 

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

 İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vizesi başvurularında bulunacak kişinin İsviçre’ de kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

 

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi Emekli ise,

Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,

Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise,

Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,

Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi

Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.

Pasaport fotokopileri, İsviçre Aile Ziyareti vizesi başvuru işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri

 

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemleri için kullanılacak Taahhüt Belgesi hakkında

İsviçre Aile Ziyareti Vizesi için Taahhüt Belgesi hangi durumda talep edilir?

İsviçre’ye seyahatini Aile/Arkadaş Ziyareti amaçlı gerçekleştirecek kişilerin, İsviçre’deki tüm masraflarını karşılayacağını taahhüt eden sponsorları tarafından, İsviçre Konsolosluğu ‘na Taahhüt Belgesi sunmaları gerekir. İsviçre Konsolosluğu, başvuru için tüm evrakların sunulmasına rağmen ikna olmaması halinde İsviçre vizesinin verilme kararını Taahhüt Belgesi koşuluna bağlayabilir. Bu ve benzeri durumlar ile karşılaşılması halinde İsviçre Konsolosluğu, İsviçre’ye davet eden sponsorun Taahhüt Belgesini doldurmasını talep eder. Bu belge ile seyahatin sponsoru olan davet sahibi, Türkiye’den gelen misafirinin konaklama masraflarını (kaza, hastalık, geri dönüş vb) 30.000 CHF’ye kadar karşılayacağını taahhüt eder.
İsviçre Konsolosluğu, Taahhüt Belgesi’ni sadece İsviçre vatandaşları, Lichtenstein prensliği vatandaşları ya da her iki ülkede geçerli bir oturum/yerleşme iznine sahip yabancı ülke vatandaşlarına iletilmek üzere verir. 

İsviçre Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Vizesi başvuruları için Taahhüt Belgesi nasıl hazırlanır?

Davet edilen kişi tarafından Taahüt Belgesi’nin 1. ve 2. maddeleri okunaklı, siyah yada mavi tükenmez kalemle doldurmalıdır. İlgili kısımların doldurulduğu Taahhüt Belgesi, posta ya da faks aracılığıyla İsviçre’deki davet eden sponsor kişiye gönderilmeli ve seyahatin sponsoru olan kişiyi ilgilendiren bölümlerin doldurulmasından sonra belgenin yetkili kantonal ya da komunal makamlara iletmesi gereklidir. Yetkili makam tarafından incelenen belgenin sonucu merkezi göçmen bilgi sistemine girilerek, İsviçre Konsolosluğu’na bildirimi yapılır. İletilen bilginin sonucunda, İsviçre Konsolosluğu Aile Ziyareti Vizesi için nihai bir karara varır. 

İsviçre Konsolosluğu’na yapılan İsviçre Aile Ziyareti Vize başvurularının sonucu, hafta içi Pazartesi-Perşembe günleri arası, +90 212 283 12 93 no’lu telefondan, Saat:15:00-16:00 arası  öğrenilebilir. 

Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, İsviçre Konsolosluğu yeni bir randevu verecektir. Başvuru sahibi, randevu günü pasaport, seyahat sigortası ve uçak bileti rezervasyonu gibi evrakları, İsviçre Konsolosluğu’na sunmak üzere hazır bulundurmalıdır. 

NOT: İsviçre Konsolosluğu, başvurunun her aşamasında ek evrak talebinde bulunabilme hakkına sahiptir.

 

İSVİÇRE AİLE ZİYARETİ VİZESİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
 

 1. İsviçre Aile Ziyareti vize başvurularında İsviçre Konsolosluğundan randevu almak zorunlu mudur?

Türk vatandaşları Umumi Pasaportlular İstanbul ya da Ankara TLS Contact Ofisine başvuru yapmalıdır. İsviçre vizesi almak isteyenler TLS Contact sitesine girip online formu doldurup randevu almak zorundadır. Formu doldurmadan sadece telefon ederek randevu almak ya da sadece evrakları getirip randevusuz olarak içeri sokmak mümkün değildir. Online formu yanlış doldurmak ya da İsviçre Konsolosluğunun istediği evrakların olmaması vizenizin istediğiniz zaman dilimi içerisinde sonuçlanmamasına sebep olabilir.

 

 1. İsviçre vize başvurumu randevuya şahsen gelmeme gerek kalmadan yapabilir miyim?

25 Eylül 2014´ten sonra herhangi bir Schengen ülkesine parmak izi verdikten sonra 5 yıl boyunca İsviçre vize başvurularınızı vekil tayin ettiğiniz bir kişi aracılığı ile de yapabilirisiniz.

 

 1. İsviçre Aile Ziyareti vize işlemlerinde parmak izi ibrazı zorunlu mu?

25 Eylül 2014´ten beri diğer Schengen ülkelerinde olduğu gibi İsviçre vize başvurusunda da 12 yaşını doldurmuş başvuru sahiplerinden parmak izi alınması zorunludur. Parmak izi alınabilmesi için, her başvuru sahibinin şahsen İsviçre Vize Başvuru Merkezine online formu doldurup randevu alarak gitmesi gerekmektedir. Alınan parmak izi verileri beş yıl süreyle Avrupa Birliği Vize Bilgi Sistemi´nde (VIS) saklanacaktır.

 

 1. İsviçre Aile Ziyareti vizesi kaç günde çıkar?

İsviçre vizesi 7 ila 10 gün arasında sonuçlanmaktadır.

 

 1. İsviçre vizesi başvurumu İzmir’den, Mersin’den veya Ankara’dan gerçekleştirebilir miyim? İkamet edilen yerle başvuru yapacağım yer değişiklik gösterir mi?

İsviçre vize başvurularınız ikamete göre başvuru merkezi değişmediği için ister İstanbul vize merkezinden isterseniz Ankara vize merkezinden başvuru yapabilirsiniz. Diğer illerde Vize işlemleri yapılmadığı için başvuru yapmanız mümkün değildir.

 

 1. VIP Başvuru ile İsviçre vize işlemlerini hızlandırabilir miyim?

İsviçre vize işlemlerini ekstra ücret ödeyerek hızlandırmak mümkün değildir.

 

 1. İsviçre Aile Ziyareti vize başvurumu seyahatten ne kadar süre önce yapmalıyım?

İsviçre vize başvurunuzu İsviçre’ye varış tarihinizden yalnızca 90 gün önce yapabilirsiniz. Ortalama sonuç 7 ile 10 gün arasında belli olmaktadır, ancak bazı eksik evrak olması durumlarında daha uzun sürebilmektedir. Konsolosluğun tatil olduğu ve çalışmadığı günlere de dikkat etmenizde fayda vardır.

 

 1. İsviçre Aile Ziyareti vize başvurularında uçak veya otel rezervasyonu satın alınması zorunlu mudur? Rezervasyon düştüğü zaman Konsolosluk ret verebilir mi?

Eğer sizi davet eden kişinin yanında kalmayacaksanız otel rezervasyonu sunmanız gerekir. Sizi davet eden kişinin yanında kalacaksanız Otel rezervasyonu sunmanıza gerek yoktur. Otel randevunuzun satın alınmış olması şart değildir. Rezervasyonun aktif olması yeterlidir.
 

 1. İsviçre vizesi işlemlerinde isim ve soyadı değişikliğinde eski isim ve soyadımın bulunduğu pasaportu kullanabilir miyim?

İsviçre vizenizi alabilmek için evlilik cüzdanınızı ya da boşanma ilamını koyarak isim değişikliği sebebini belgelediğiniz takdirde eski soyadınızın bulunan pasaportunuzu kullanabilirsiniz.
 

 1. İsviçre Aile Ziyareti vize ücreti nedir? Kimlerden vize ücreti alınmaz?

İsviçre vizesi Konsolosluk harç bedeli 280 TL’dir. İsviçre Vize Başvuru merkezi hizmet bedeli de 80 TL dir.0-6 yaş çocuklar için yapılan başvurularda harç bedeli ödenmemektedir.06-12 yaş aralığındaki çocuklar için ise sadece 165 TL ödenmesi yeterlidir. Çocuğun yaşı ne olursa olsun İsviçre Vize Başvuru Merkezi 80 TL servis ücretini almaktadır. Bu servis ücreti V

İsviçre vize ücretleri döneme göre güncellenmektedir. İsviçre vize ücretlerini Konsolosluğun sitesinden ya da İsviçre Vize Başvuru Merkezinden güncel fiyatları öğrenebilirsiniz.

 

 1. İsviçre vize başvurumu daha kolay ve hızlı nasıl yapabilirim?

İsviçre vizesinin sonucu Konsolosluğun yoğunluğuna göre uzayabilir. İsviçre Konsolosluğunun hızlandırma için herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

 

 1. İsviçre Konsolosluğu hangi durumlarda vize mülakatına çağırır?

İsviçre Konsolosluğu mülakat yapmamaktadır. Dosyanızda ki ve formda yazılı olan bilgiye ve sunulan belgelere istinaden vize onayı gerçekleşmektedir. Eğer konsolosluk özellikle bir şey sorma gereği hissederse sizi telefonla arayıp bilgi almaktadır.

 

 1. AB vatandaşı ile evli olanlar nasıl İsviçre vizesi alır?

AB vatandaşı ile evli olanlar eşi ve çocukları ile birlikte İsviçre’ye seyahat etmeleri durumunda Vize başvurusu ücrete tabi değildir. Başvuru için gerekli evrak listesi ile birlikte İsviçre konsolosluğuna başvuru yapabilir.

 

 1. Vizeyi doğru kullanmak ne demektir?

Schengen ülkelerinden hangi ülkeden vizeyi aldı iseniz o ülkeden giriş yapmanız gerekir. Vizesini aldığınız ülkeye giriş yapmadı iseniz vizeyi doğru kullanmamış olmanızdan dolayı bir sonraki vize talebinizde gideceğiniz gün sayısı kadar vize süresi verilir. Schengen seyahatiniz birkaç Schengen ülkesini kapsıyor ise en çok hangi ülkede kalacaksanız o ülkenin konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir. Bu süreçleri mutlaka gideceğiniz ülkelerde nerede kalacak iseniz sunacağınız otel rezervasyonları ile belirlemeniz gerekmektedir. Aynı zamanda tüm ara uçuşları ve geçişleri belgelemeniz gerekmektedir.

 

 1. İsviçre vizesini çok girişli ve uzun süreli almak için ne yapmalıyım?

İsviçre vizesinde verilecek vize süresi Konsolosluk tarafından belirlenecektir. Bu sürenin uzun olabilmesi için daha önce Schengen ülkelerine giriş çıkışlarınızın olması gerekir. En son aldığınız Schengen vizesinin uzun olup olmaması, mesleğiniz, kaç yıldır aynı firmada çalıştığınız, aldığınız maaş, kira geliri gibi ekstra gelirinizin olup olmaması, Bankada bulunan para miktarınızın yüksek olması gibi sebeplere bağlı olarak incelenip vizenizin uzun olup olmayacağı kararı İsviçre Konsolosluğu tarafından verilmektedir.

 

 1. İsviçre Konsolosluğu vize departmanından vize alındıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İsviçre’ye giriş ve çıkış tarihlerinin doğru olup olmadığına dikkat etmelidirler. Vizenin üzerinde yazan isim ve pasaport numarasını kontrol edilmesi çok önemlidir. Eğer bir yanlışlık var ise mutlaka İsviçre konsolosluğuna müraacat edip gerekli düzeltmenin yapılması gerekir. Vize alırken yaptırmış olduğunuz Seyahat Sağlık sigortasını mutlaka yanınızda bulundurun. Vizeyi almış olmak sınırdan içeri girebileceğiniz anlamına gelmez gümrük memurları vizeniz olsa bile ülkeye girişinizi uygun bulmayabilirler.
 

 1. İsviçre sınırından ülkeye giriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İsviçre da kalacağınız yer ile ilgili yanınızda rezervasyonlarınız ya da satın alınmış otel bilgileriniz olmalıdır. İsviçre gümrüğündeki memurlar dönüş uçak biletinizi görmek isteyebilir.

 

 1. İsviçre Konsolosluğundan vize reddi aldım. İtiraz hakkım var mıdır? Tekrar ne zaman başvuru yapabilirim?

İsviçre konsolosluğundan vize reddi aldığınızda bunun sebebi ne ise ortadan kaldırdıktan sonra tekrar başvuru yapabilirsiniz.
 

 1. Vize reddi alırsam ödediğim ücretin geri iadesi olur mu?

İsviçre Konsolosluğu işlemlerinizin gerçekleşmesi için ödediğiniz ücreti red aldığınızda geri ödeme yapmamaktadır.

 

 1. 18 yaş altı çocuğumuzla seyahat edeceğiz. Hem anne hem de babanın muvafakat name çıkarması gerekiyor mu?

İsviçre vize başvurusunda bulunan kişi 18 yaşından küçük ise, anne ve babadan son 6 ay içinde çıkarılmış noter onaylı muvafakat namenin aslını ve fotokopisini sunmalıdır.

 

 1. İşimden yeni ayrıldım, şirket evraklarım başvuruda geçerli olur mu?

Çalışmayan kişilerin mutlaka 1. Derece akrabası sponsor olmak zorundadır. Eğer bir şirkette danışmanlık yapıyor ve aranızda yapmış olduğunuz sadece bir sözleşme var ise sözleşmeniz ile birlikte danışmanlık yaptığınız firmanın şirket evraklarını sunarak başvuru yapabilirsiniz. Konsolosluklardan talep ettiğiniz vize başvurunuzun olumlu sonuçlanmasını istiyorsanız mutlaka düzenli bir gelirinizin olduğunu belgelerle ispat etmeniz gerekir. Belge sunmadığınızda yaptığınız başvuru olumsuz sonuçlanması ihtimali çok yüksektir.
 

 1. Yeni işe girdim iş evraklarımda eksiklik var, başvurum kabul olur mu?

İsviçre konsolosluğuna başvurunuzun olumlu olması için şirket evraklarınız ve gelirinizi beyan eden evraklarınız eksiksiz sunmalısınız. Eğer kesintisiz eski işinizden ayrılır ayrılmaz diğer işe geçiş yaptıysanız ayrılmış olduğunuz şirketin evraklarını ve maaş bordrosunu da sunmanız gerekmektedir. Sorunsuz bir şekilde başvuru olması için en az girmiş olduğunuz işte 6 ay çalışmış olmanız da fayda var. Risksiz bir başvuru için uzun süre çalışıyor olmak her zaman en iyisidir. Okulunuzu bitirip İlk defa çalışmaya başladı iseniz diplomanızın fotokopisi ve 1.derece akrabanızın sponsorluğu ile başvuru yapabilirsiniz.

 

 1. Freelance çalışıyorum o yüzden herhangi bir şirket evrakı sunamıyorum vize başvurum olumlu sonuçlanır mı?

İsviçre Aile Ziyareti vizesine başvuran kişi freelance çalışıyor ise (Ressam, Yazar, Dizi Oyuncusu, Sanatçı ise ) Yaptığı işi ispat etmek için internet ortamında çıkan haberlerini, kataloglarını, internet ortamında paylaşılan özgeçmiş yazılarını, kitaplarının ve resimlerinin görüntülerini çıktı alıp belge olarak sunabilir eğer kişi müzisyen ise MESAM a kaydının olduğunu gösteren antetli kağıda dilekçe sunarak freelance çalıştığını ispat ettiği taktirde İsviçre vize başvurusu olumlu sonuçlanabilir.

 

 1. Boşanma sebebiyle soyadım değişti ama evliyken aldığım pasaportu kullanmaya devam edebilir miyim?

Nüfus cüzdanı ve Pasaporttaki soy isim aynı ise herhangi bir problem yaşamazsınız. Daha sonra vize alırken ve gümrükten geçerken sorun yaşamamak adına en kısa zamanda pasaportunuzu değiştirmelisiniz. İsviçre gümrüğünden geçerken mutlaka evlilik cüzdanınızı veya boşanma ilamınızın İngilizce çevirisini yanınızda bulundurmalısınız.

 

 1. Pasaportumu üçüncü şahıslar alabilir mi?

İsviçre Vize Başvuru Merkezinden

 • Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
 • Parmak izi verdiğiniz gün size verilen Kontrol listesi
 • Sizin yazdığınız ve imzaladığınız vekalet yazısı
 • Yakınınızın veya acentenizin nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi ile alabilirsiniz.
 • https://ch.tlscontact.com/tr/IST/page.php?pid=procedure)
   
 1. Geçerli İsviçre vizemin olduğu pasaportumu kaybettim, vizemin geçerliliği devam eder mi?

İsviçre vizesi olan Pasaportunuz kayboldu ise yeni pasaport ve yeni vize almanız gerekir kaybolan pasaporttaki vize geçersiz olur.
 

 1. Vize reddi durumunda, vize randevusunda verdiğim parmak izinin geçerliliği devam eder mi?

Vizenizin reddi durumunda alınan parmak izi geçerli olmaz yeniden başvuru yaptığınızda randevuya bizzat gelip tekrar parmak izi vermelisiniz.

 

 1. İsviçre vizesi ile başka hangi ülkelere seyahat edebilirim?

Geçerli İsviçre vizesi ile Tüm Schengen ülkelerine giriş yapabilirsiniz. Eğer İsviçre vizesiniz varsa Avrupa Birliği’ne bağlı 24 ülkede seyahat edebilirsiniz. Ancak bazı ülkeler bu konuda vizelerin kendi ülkelerinden alınması konusunda sorun çıkartabilir.  Almanya’ya gidecekseniz başka bir ülkeden vize alıp gitmeyi tercih etmeyin. Ancak daha önce defalarca başka ülkelere giriş çıkış yaptıysanız o zaman sorun olmayabilir. Almanya sınır kapılarında görevli memurların bu konuda hassasiyet göstermektedir. Ayrıca geçerli ve çok girişli İsviçre Vizeniz ile Meksika’ya vizesiz seyahat edebilirsiniz.
 

 1. İsviçre vizesi işlemlerinde yaş sınırlaması var mıdır?

İsviçre vize işlemlerinde yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Eğer yolculuk yapacak kişi çok yaşlı ise yolculuk yapabilir diye doktor raporu talep edebilir.
 

 1. İsviçre vizesi kapıda alınabilir mi?

İsviçre vizesi kapıda alınamaz.

 

    31. İsviçre Aile Ziyareti vizesi için pasaport süresi ne olmalıdır?

İsviçre Aile Ziyareti vize için ülkeden dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerliliği olan pasaporta sahip olmanız gerekmektedir.

 

    32. İsviçre’de tanıdığımız olması aile ziyareti başvurusu yapabilmem için yeterli midir?

İsviçre’de yaşayan akrabanız veya arkadaşınız var ise İsviçre Aile ziyareti başvurusu yapabilirsiniz.İsviçre Aile ziyareti başvurusu yapabilmeniz için İsviçre da ikamet eden kişiden sizi davet ettiğini belirten Konsolosluğa hitaben yazılmış davet mektubu gereklidir. Davet mektubunda sizin ile yakınlık derecenizi belirtmeli ve mutlaka adınızı soyadınızı eksiksiz yazmalıdır. İsviçre’de oturduğu ikamet adresi ve telefon numarasını davet mektubunda belirtmesi gerekir. Eğer var ise mail adresini de yazmalıdır. İsviçre vatandaşı ise Pasaportunun fotokopisi, oturum izni ile kalıyorsa oturum izninin önlü arkalı fotokopisini de size göndermesi gerekir. Davet mektubu ve diğer fotokopileri mail atarak size ulaştırması yeterlidir.İsviçre Konsolosluğu davet eden kişinin akraba olduğunu Konsolosluğa sunmuş olduğunuz Tam Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde gözükmesini isteyecektir. Eğer Tam vukuatlı Nüfus Kayıt örneğinizde gözükmeyecek kadar 2. Derece akrabanız ise İngilizce ya da Almanca yazılı olan davet mektubunda sizin 2.derece akraba olduğunuzu belirtmek zorundadır.

 

 

 

İsviçre Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: eda.admin.ch